12 aylar önce

Bizler; ENTERNASYONALİST ÖZGÜRLÜK TABURU olarak Türkiye, Kürdistan, Ortadoğu ve dünyanın çeşitli ülkelerinden Türk, Kürt, Arap, Fars, Süryani, Laz, İspanyol ve daha birçok kimlikten devrimci sosyalist ve komünist olarak Rojava’da, gerçekleşen halk devrimini savunmaya, devrimi dalga dalga ülkemize, Ortadoğu’ya ve dünya’ya taşımaya çağırıyoruz.
Emperyalistler, Siyonistler, Sömürgeci rejimler ve taşeron çeteleri yenilecek. direnen ve savaşan halklar kazanacak.

image